Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany:

  • Dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym (NIP, Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania);
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
  • Ewidencja wykazu środków trwałych;
  • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego.