Rozliczenia roczne - PIT

Rozliczenia roczne - PIT

Rozliczenia roczne - PIT:
Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych.

Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:

  • PIT-28 - dla płacących podatek w formie ryczałtu (w terminie do dnia 31 stycznia)
  • PIT-36 - dla uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów uzyskanych za granicą oraz innych samodzielnie rozliczających podatek w ciągu roku (PIT-5, PIT-13, PIT-51)
  • PIT-37 - dla pozostałych podatników