Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe:

  • Opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wg potrzeb;
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach
  • Ewidencja środków trwałych – amortyzacja;
  • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
  • Sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);