Podatkowa księga przychodów i rozchodów

KPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

  • Dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym (NIP, Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania);
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencja środków trwałych – amortyzacja;
  • Ewidencja wyposażenia;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego;