Kadry i płace

Kadry i płace

Kadry i płace:

  • Prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, ewidencja czasu pracy miesięcznej oraz rocznej, kartoteka urlopowa, lista obecności);
  • Sporządzanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu);
  • Sporządzanie listy płacowych wg różnych form zatrudnienia (wynagrodzenie stałe, stawki godzinowe, dodatki, premię, potrącenia, wynagrodzenie chorobowe);
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach PIT-4, PIT-11, PIT-8 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków, przelewy wynagrodzeń);