Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Ewidencja VAT:

  • Dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym (VAT-R, VAT-6);
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);